плановий внутрішній аудит

Згідно графіку проведення внутрішніх аудитів на 2024 рік (Ф-8.8/01) в ДУ «Івано-Франківська обласна фітосанітарна лабораторія» 28 березня було проведено плановий внутрішній аудит на встановлення відповідності функціонування системи управління якістю вимогам ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019, враховуючи методики ентомологічного та мікологічного видів випробувань.
Ціллю аудиту була:
перевірка професійної кваліфікації фахівців відділу фітосанітарного аналізу.
Аудиторською групою у складі керівника з якості (завідувача відділу визначення посівних якостей насіння та товарних якостей садивного матеріалу) – Костишин Оксаною Василівною та завідувача відділу реєстрації об’єктів регулювання та оформлення документів – Країнською Мирославою Ярославівною у відділі фітосанітарного аналізу відбулося опитування персоналу та перевірка ведення документації СУ. В результаті проведеного аудиту, внесено ряд пропозицій щодо вдосконалення та підвищення рівня професійних знань фахівців в галузі роботи при проведенні випробувань.