Фітосанітарна лабораторія

ДУ “Івано-Франківська обласна фітосанітарна лабораторія»

    Івано-Франківська обласна фітосанітарна лабораторія створена відповідно до Положення про Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, підпорядковується та  належить до сфери управління Держпродспоживслужби  України.
Діяльність свою розпочала з грудня місяця 2004 року підставою був  наказ Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України від 23 листопада 2012 року № 399. 
В своїй роботі керується Конституцією України, законами України, іншими актами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства аграрної політики та продовольства України, Держпродспоживслужби України та Положенням про державну установу «Івано-Франківська обласна фітосанітарна лабораторія», «Переліком регульованих шкідливих організмів України».
Згідно структури налічується 3 відділи, два з яких діючі, а третій відділ в процесі відкриття, а саме:
 — відділ фітосанітарних процедур; 
 — відділ фітосанітарного аналізу; 
 — відділ аналітики пестицидів та агрохімікатів (в процесі відкриття та атестації).
Фахівці державної установи «Івано-Франківська обласна фітосанітарна лабораторія» спільно з державними фітосанітарними інспекторами ПКР відповідають за виконання комплексу заходів, що спрямовані на охорону території області від проникнення із-за кордону регульованих шкідливих організмів, згідно «Переліку регульованих шкідливих організмів», які можуть нанести значної шкоди народному господарству області, своєчасне виявлення та надання рекомендацій щодо локалізації та ліквідації вогнищ на територіях, де запроваджено особливий карантинний режим.
Фітосанітарна лабораторія обслуговує 9 пунктів з карантину рослин та 1 ПКР «Івано-Франківськ повітряний» 
Основними завданнями, які поставлені та виконуються фахівцями відділу фітосанітарного аналізу є наступні:
 — проведення фітосанітарної експертизи об’єктів регулювання; 
 — визначення фітосанітарного стану об’єктів регулювання, що імпортуються, експортуються, реекспортуються, перевозяться в межах України або транзитом територією України; 
 — своєчасне виявлення та ідентифікація регульованих шкідливих організмів; 
 — вивчення видового складу, біології та екології регульованих шкідливих організмів, участь у розробці прогнозу їх поширення.
 — участь у спільному проведенні з державними інспекторами з карантину рослин контрольних обстежень та оглядів.
 — проведення пропаганди знань з карантину рослин; 
 — виготовлення колекційного матеріалу; 
 — ведення відповідного планування та звітності роботи відділу; 
 — організація професійного навчання і підвищення кваліфікації працівників відділу; 
 — поповнення колекційного фонду відділу фітосанітарного аналізу
 — ведення картотеки виявлених РШО в імпортних та вітчизняних об’єктах регулювання.
Основними завданнями, які поставлені та виконуються фахівцями відділу фітосанітарних процедур є наступні: 
 — проводить огляд, відбір зразків, обстеження та інспектування, продуктів рослинного походження та інших об’єктів регулювання та об’єктів; 
 — проводить документальне оформлення супроводжувальних документів на зразки в програмі 1С (оформлення заявок, направлень, етикеток до зразків, рахунків-фактур,
актів виконаних робіт, протоколів та висновків фітосанітарної експертизи).
 — проводить передачу відібраних зразків у відділ аналізу для фітосанітарної експертизи; 
 — спільно з фахівцями ПКР здійснює організацію та контроль за проведенням обробки і фумігації (знезараження) рослин, продуктів рослинного походження та інших об’єктів регулювання, які переміщуються через державний кордон України та карантинні зони
 — проводить навчання фахівцям відділу фітосанітарних процедур, таким чином підвищуючи їх кваліфікаційний рівень; 
 — забезпечує пропаганду знань у сферах карантину та захисту рослин.

 СЬОГОДЕННЯ
державної установи « Івано-Франківська обласна фітосанітарна лабораторія»
На сьогоднішній день першочерговим у роботі нашої лабораторії є проведення акредитації згідно вимог міжнародного стандарту ISO/IEC 1705: 2006 «ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИПРОБУВАЛЬНИХ ТА КАЛІБРУВАЛЬНИХ ЛАБОРАТОРІЙ» .Фахівці лабораторії посилено працюють над даним завданням , постійно підвищуючи свій кваліфікаційний рівень.

Залишити відповідь